Ben Thanh Realty - Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Bến Thành tuyển dụng

Ben Thanh Realty - Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Bến Thành tuyển dụng

Ben Thanh Realty - Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Bến Thành tuyển dụng

Ben Thanh Realty - Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Bến Thành tuyển dụng

Ben Thanh Realty - Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Bến Thành tuyển dụng
Ben Thanh Realty - Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Bến Thành tuyển dụng
địa chỉ Giờ làm việc : 8h00 - 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 7
địa chỉ 90A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Hotline: 0902777328 Email: benthanhrealty@gmail.com